گزارش خبرگزاری‌ها از برگزاری رژه شبانه ارتش کره شمالی
تهران – ایرنا – خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی گزارش داد، کره شمالی نیمه شب چهارشنبه به وقت محلی رژه نظامی شبانه برگزار کرد که انتظار می‌رود در این رژه، جدیدترین تسلیحات به مناسبت سالگرد تاسیس ارتش این کشور به نمایش گذاشته شده باشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85024629/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%DA%98%D9%87-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C