گلوبال تایمز: سفر آیت‌الله رئیسی به پکن دوستی دیرینه دو طرف را مستحکم می‌کند
تهران – ایرنا – تارنمای روزنامه گلوبال تایمز چین در مقاله‌ای به بررسی ابعاد مختلف سفر آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور اسلامی ایران به چین پرداخته و تاکید کرده است که این سفر ضمن تعمیق مناسبات ایران و چین، دوستی دیرینه دو طرف را مستحکم می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85028476/%DA%AF%D9%84%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%B2-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AF%D9%88-%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D8%B1%D8%A7