گلوبال تایمز: سفر رئیسی به چین خنثی کننده توطئه‌های غرب علیه تهران و پکن است
تهران- ایرنا- تارنمای روزنامه گلوبال تایمز چین در سرمقاله‌ای با عنوان «رئیسی خوش آمدی/ ایران و چین بی اعتنا به رویکردهای آمریکا و غرب» ، سفر جاری رئیس جمهوری اسلامی ایران به چین را حائز اهمیت فراوان برای دو کشور دانسته و آن را گامی موثر در جهت خنثی سازی توطئه های آمریکا و غرب علیه کشورهای مستقل می داند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85029656/%DA%AF%D9%84%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%B2-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%86%D8%AB%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B7%D8%A6%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87