۹۴.۲۹ درصد مردم دنیا خواستار لغو تحریم‌های آمریکا علیه سوریه هستند
تهران- ایرنا- نتایج یک نظرسنجی جدید نشان می‌دهد که بسیاری از مردم دنیا خواستار لغو تحریم‌های آمریکا علیه سوریه برای تسهیل امدادرسانی به زلزله‌زدگان هستند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85027423/%DB%B9%DB%B4-%DB%B2%DB%B9-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D8%BA%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87